• Pic. for JS800 (FIC-Q100)

    Hình. cho JS800 (FIC-Q100)

    Đặc điểm chính của sản phẩm ·Nhiều phương pháp ·Bao gồm nhiều sản phẩm ·Nhiều loại mẫu ·Quy trình thử nghiệm đơn giản ·Hiệu chuẩn đơn giản ·Thiết kế trực quan đơn giản hóa ·Ứng dụng hiện trường mở rộng
  • Pic. for JS800 PLUS (FIC-M6)

    Hình. dành cho JS800 PLUS (FIC-M6)

    Đặc điểm chính của sản phẩm·Nhiều phương pháp·Nhiều sản phẩm bao gồm·Sáu kênh phát hiện, vận hành dễ dàng·Nhiều loại mẫu·Thiết kế thân thiện với người dùng, Hiệu chuẩn đơn giản·Fi mở rộng

Hãy để lại lời nhắn