Önüm seriýasy

BIZ hakda

2010-njy ýylyň dekabrynda döredilen “Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.” (mundan beýläk “Joinstar” diýlip atlandyrylýar) in vitro diagnoz (IVD) önümlerini R&D, önümçilik we marketing boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana. Mundan başga-da, bar

Habarlar

Habaryňyzy goýuň