• Pepsinogen I / Pepsinogen II  (PGI/PGII)

    Պեպսինոգեն I / Պեպսինոգեն II (PGI/PGII)

    Ապրանքի հիմնական բնութագրերը Կիթի անունը՝ Պեպսինոգեն I / Պեպսինոգեն II հայտնաբերման հավաքածուՄեթոդ. ֆլյուորեսցենտային չոր քանակական իմունովերլուծություն Փորձարկման չափման տիրույթը՝ PGⅠ:3.0ng/mL~200.0ng/mL;PGⅡ01,5ngⅡ

Թողեք Ձեր հաղորդագրությունը