• Pic. for JS800 (FIC-Q100)

    عکس برای JS800 (FIC-Q100)

    ویژگی های کلیدی محصول · روش شناسی چندگانه · چندین محصول ارائه شده از جمله · انواع نمونه های متعدد · روش آزمایش ساده · کالیبراسیون ساده · طراحی بصری ساده · کاربرد میدانی گسترده
  • Pic. for JS800 PLUS (FIC-M6)

    عکس برای JS800 PLUS (FIC-M6)

    ویژگی های کلیدی محصول · روش شناسی چندگانه · چندین محصول ارائه شده از جمله · شش کانال تشخیص، عملیات آسان · انواع نمونه های متعدد · طراحی کاربر پسند، کالیبراسیون ساده · فیش گسترده

پیامتان را بگذارید