• Pic. for JS800 (FIC-Q100)

    Εικ. για JS800 (FIC-Q100)

    Βασικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος·Πολλαπλή μεθοδολογία·Πολλαπλές προσφορές προϊόντων συμπεριλαμβανομένων·Πολλαπλοί τύποι δειγμάτων·Απλή διαδικασία δοκιμής·Απλή βαθμονόμηση·Απλοποιημένη διαισθητική σχεδίαση·Εκτεταμένη εφαρμογή πεδίου
  • Pic. for JS800 PLUS (FIC-M6)

    Εικ. για JS800 PLUS (FIC-M6)

    Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος· Πολλαπλή μεθοδολογία· Πολλαπλές προσφορές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων· Έξι κανάλια ανίχνευσης, εύκολη λειτουργία· Πολλαπλοί τύποι δειγμάτων· Φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός, Απλή βαθμονόμηση· Εκτεταμένη fi

Αφήστε το μήνυμά σας